Seuraa meitä

Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

T:mi Tuija Salminen

Tuija Salminen

Mäntytie 1, 07500 Askola

FI23351698 

050-5716810

info@tuijanminipuoti.fi

  

Rekisterin nimi:

Tuijan Minipuoti- verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti sekä tiedot asiakkaan ostotapahtumista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys ja hävittäminen:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan.

 

Evästeiden käyttö:

Käytämme evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja jota sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä edellä mainitulle yhteyshenkilölle.